Czasopismo Naukowe Wschodni Rocznik Humanistyczny www.wrh.edu.pl Czasopismo Wschodni Rocznik Humanistyczny jako niezależna inicjatywa społeczna ludzi nauki <![CDATA[Czasopismo Naukowe Wschodni Rocznik Humanistyczny]]>